Home

Altiore

ALTIORE TILBYDER / ALTIORE OFFERS

Som navnet ALTIORE antyder (= helhed) er vi funderet i mange forskellige aktiviteter. Her kan du få et indblik.

As the name ALTIORE suggests (= wholeness) we are grounded in many different activities. Here you can get an insight.

Den Intuitive Virksomhed

Uddannelser / Kurser til virksomheder der ønsker at fremme ...Energi terapi / Coaching

Harmoni i hverdagen

The Mystics World

Forum of Science versus Spirituality

Western Knowledge versus Wisdom of the East

"Den intuitive virksomhed™" er et nyt helhedskoncept for virksomheder i fremtidens globale samfund. Det er et koncept, hvor medarbejdernes engagementet øges og samarbejdet fremmes og ses som en potentielle værdiforøgelse for virksomheden.

"The intuitive company™ " is a new holistic concept for companies in the global society of the future. It is a concept where the employees' commitment is increased and the collaboration is promoted and seen as a potential added value for the company.

PMConsultancy gør det muligt for europæiske virksomheder at få velkvalificerede medarbejdere fra Nepal, Indien og Bangladesh. Vi er specialister i at finde den rigtige medarbejder til det rigtige job.

PMConsultancy enables European companies to get well-qualified workers from Nepal, India and Bangladesh. We specialize in finding the right employee for the right job.

We have offices and employees residing in the recruitment areas and therefore have great knowledge about the proper selection of professional workers both professionally, culturally and humanely.

Når livet gør ondt og hverdagen bliver en trædemølle uden glæde. Når livet bliver en kamp med følelsen af, at mennesker omkring dig bare kræver ind, og du ikke kan leve op til kravene de stiller eller, at stressen har taget overhånd, og intet vil lykkes. Så er det på tide at genvinde harmonien.

Forum med bud på verdens forskellige videnskabelige teorier i sammenhæng med spirituel visdom. Jeg skal her løbende give bud på de forskellige teorier og prøve at sætte dem ind i en sammenhæng, så verden ikke bliver noget vi skal overleve i, men leve i.

Forum with suggestions on the world's various scientific theories in the context of spiritual wisdom. Here I will continuously give suggestions for the various theories and try to put them into a context so that the world does not become something we have to survive in, but live in.

Gaung Projekt Nepal er et non-profit og non-government venskabsprojekt. Formålet er at hjælpe befolkningen i de små bjergbyer i Nepals bjerge.

Projektet er baseret på "hjælp til selvhjælp", og er et privat initiativ mellem mennesker i Danmark og i Nepal

Gaung Project Nepal is a non-profit and non-government friendship project. The purpose is to help the people of the small mountain towns in the mountains of Nepal.

The project is based on "help for self-help", and is a private initiative between people in Denmark and in Nepal.

.

Holistisk energi

BEHANDLING

 

Holistisk energi terapi behandler disharmonier:

Fysiske sygdomme er ubalancer i kroppens energisvingninger. Disse svingninger kan lindres ved kemiske processer/tilskud i form af piller, indsprøjtninger m.m. eller de kan behandles via kroppens egne energisvingninger alt afhængig af hvilken disharmoni (sygdom) der er tale om.

Psykiske sygdomme er ligeledes disharmonier, men på en hurtigere svingende energi; tanke- og følelsesenergierne. Dine følelser kommer af tankemønstre og de bliver dannet i mennesker fra ca. 10 årsalderen. Videnskaben ved i dag, via stressforskning, at meget stress udløses af ”tvangstanker” om fremtiden.

 

 

Read More

Holistisk energi

FOREDRAG OG KURSER

 

Videnskaben ved i dag, at alt er energi. Alt i den fysiske verden er gået igennem Higgs-feltet for at blive til masse (fysisk stof). Det betyder, at alt hvad vi ser styres af energier. Disse energier har forskellige svingninger, som mennesker selv kan styre via Holistisk energi terapi.

Vores egen energi er ikke begrænset, men bidrager til hele Universets energistrømme (det er som sukker i te der opløses, så både teen og sukkeret forandrer sig). Vi er en del af den samlede energistrøm, og derfor bidrager vi alle med gode eller dårlige energier til helheden. Alt hvad vi føler, tænker og handler på, bidrager til helhedsenergistrømmen i Universet.

 

 

Read More

Holistisk energi

UDDANNELSE


I holistisk energi terapi lærer eleven at arbejde bevidst med den type energi der er mest velegnet til klientens energimangel, og formidle netop den energi, til netop den disharmoni, klienten mangler til harmonisering af sit fysiske- og psykiske helbred.

Eleven vil lære teknikker indenfor auralæsning og -justering, chakrarensning, Hypnoterapi, sanseterapi (farver, lyd, smag/lugt, føle/mærke) tankefeltsterapi, gestaltterapi og de lidt mere fysiske som akupressur, zoneterapi og healing massage, som alle sammen er redskaber, du kan bruge til at udvikle dig selv og lave energiterapi sessioner ud fra.Read More