Home

"Alt er energi" det bekræftet i CERN (det europæisk center for forskning i partikelfysik.

Paradigmet "alt er energi" blev kraftigt forstærket i CERN ved opdagelse af Higgs bosonen, som nu officielt er bekræftet til eksistens med 99.9999%'s sikkerhed.

Higgs-partikel eller higgs-boson er en elementarpartikel, der blev forudsagt af Peter Higgs, fra hvem partiklen har navn. Partiklen er en boson og skal være ansvarlig for Higgs-feltet, som er et felt, der strækker sig igennem hele Universet og giver andre partikler masse.

Holistisk energi

 

"Alt er energi", iflg. videnskaben

Bistrupvej 171, 3460 Birkerød • M 2990 0383 • E-Mail: pem@altiore.dk

Altiore

UDBYTTE AF HOLISTISK ENERGI TERAPI

Hel-bredelse betyder, at energierne i kroppen, både fysiske og psykiske, er helet og igen er i harmoni, hvilket giver dig plads til at brede dine energier ud, ikke alene i dit indre, men også til din ydre verden til alle du møder.

Når livet gør ondt og hverdagen bliver en trædemølle uden glæde. Når livet bliver en kamp med følelsen af, at mennesker omkring dig bare kræver ind, og du ikke kan leve op til kravene de stiller eller, at stressen har taget overhånd, og intet vil lykkes. Så er det på tide at genvinde harmonien.

Den intuitive virksomhed™ er et nyt helhedskoncept for virksomheder i fremtidens globale samfund. Det er et koncept, hvor medarbejdernes engagementet øges og samarbejdet fremmes og ses som en potentielle værdiforøgelse for virksomheden.

Hvordan verden hænger sammen, er der mange teorier om, og lad mig fastslå at ingen af teorierne er rigtige. Vi mennesker har endnu ikke løst gåden om, hvordan vi er kommet her, og hvad vi er her for. Her kan du se nogle af teorierne og selv danne meninger om helheden.

Holistisk energi terapi

BEHANDLING

 

Holistisk energi terapi behandler disharmonier:

Fysiske sygdomme er ubalancer i kroppens energisvingninger. Disse svingninger kan lindres ved kemiske processer/tilskud i form af piller, indsprøjtninger m.m. eller de kan behandles via kroppens egne energisvingninger alt afhængig af hvilken disharmoni (sygdom) der er tale om.

Psykiske sygdomme er ligeledes disharmonier, men på en hurtigere svingende energi; tanke- og følelsesenergierne. Dine følelser kommer af tankemønstre og de bliver dannet i mennesker fra ca. 10 årsalderen. Videnskaben ved i dag, via stressforskning, at meget stress udløses af ”tvangstanker” om fremtiden.

 

 

Read More

Holistisk energi

ENERGI FORKLARING

 

Videnskaben ved i dag, at alt er energi. Alt i den fysiske verden er gået igennem Higgs-feltet for at blive til masse (fysisk stof). Det betyder, at alt hvad vi ser styres af energier. Disse energier har forskellige svingninger, som mennesker selv kan styre via Holistisk energi terapi.

Vores egen energi er ikke begrænset, men bidrager til hele Universets energistrømme (det er som sukker i te der opløses, så både teen og sukkeret forandrer sig). Vi er en del af den samlede energistrøm, og derfor bidrager vi alle med gode eller dårlige energier til helheden. Alt hvad vi føler, tænker og handler på, bidrager til helhedsenergistrømmen i Universet.

 

 

Read More

Holistisk energi

TERAPEUT UDDANNELSE

 

I holistisk energi terapi lærer eleven at arbejde bevidst med den type energi der er mest velegnet til klientens energimangel, og formidle netop den energi, til netop den disharmoni, klienten mangler til harmonisering af sit fysiske- og psykiske helbred.

Eleven vil lære teknikker indenfor auralæsning og -justering, chakrarensning, Hypnoterapi, sanseterapi (farver, lyd, smag/lugt, føle/mærke) tankefeltsterapi, gestaltterapi og de lidt mere fysiske som akupressur, zoneterapi og healing massage, som alle sammen er redskaber, du kan bruge til at udvikle dig selv og lave energiterapi sessioner ud fra.

 

 

Read More